هیچی

از قدیم گفتن هر کاری باید دل و دماغش باشه تا بخوبی انجام بشه. خوب دل و دماغ نوشتن نیست اما الکی اصرار می کنم تا یادم نبره که می تونم بنویسم . کلی ناراحتم غمگینم . از همه چی از همه جا از همه کس.

بگذریم . این دفعه هم مثل همیشه باید بگذرم. احساس خوبی نیست وقتی اطرافیانت بقبولانن که تنهایی. می خوام ننویسم چون تو هم نمی فهمی من چی می گم و چی می خوام . خلاصه این که فقط یک چیز لازم دارم « دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا»

دوست دارم یه روز برسه که همه این مشکلات حل شده باشه و من به این نوشته بدم بخندم. یعنی میشه ؟

 

/ 0 نظر / 13 بازدید